Algemene woorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Huisregels

  • Sense-Ability behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit de praktijk.

  • Onze massages zijn nooit gericht op erotiek. Verzoeken en toespelingen in die richting worden door ons dan ook niet op prijs gesteld.

  • In de praktijk mag niet gerookt worden.

  • Zorg ervoor dat u vanuit hygiënisch oogpunt verzorgd bent.

 

Aanmelden

Aanmelden voor therapie gebeurt via een intakegesprek en door het ondertekenen en invullen van het inschrijfformulier.

 

Werkwijze

De werkwijze voor de behandeling van de client wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

 

Betaling

Betaling à contant.

 

Vergoeding

Vergoedingen van uw zorgverzekeraar voor onze natuurgeneeskundige behandelingen zijn grotendeels afhankelijk van uw zorverzekering.

Ontspanningsmassages komen nooit voor vergoeding in aanmerking.

Sense-Ability kan niet voor u declareren. U dient zelf de factuur naar uw zorgverzekeraar te sturen.

 

Prijsstijging

Wij houden ons het recht voor om indien nodig een prijsverhoging voor de behandelingen toe te passen. Dit zal door ons tijdig kenbaar gemaakt worden via de website.

 

Verhindering

Indien u verhinderd bent dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren/verzetten, anders wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

 

Behandeling door collega

Het is mogelijk dat u af en toe wordt geholpen door een ander dan uw vaste therapeut. Dit kan eventueel voorkomen wegens spoedeisende behandelingen of afwezigheid. Wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Ziekte/afwezigheid van behandelaar

Bij plotselinge ziekte/afwezigheid van uw behandelaar zal indien mogelijk de behandeling door een de aanwezige therapeut worden overgenomen. Gezien het feit dat ieder een eigen specialiteit heeft, zal dit niet altijd mogelijk zijn. In dit geval beroept Sense-Ability zich op overmacht en zal de behandeling op een ander tijdstip plaats vinden.

 

Sense-Ability is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van uw persoonlijke bezittingen.

 

Privacy

Alle gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in navolging van de wet persoonsregistratie. Ook geldt er binnen de onderneming van Sense-Ability een privacyreglement, alle gegevens van de cliënt worden volgens dit reglement behandeld en nageleefd.

 

Aansprakelijkheid/ klacht- en tuchtrecht

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Bij aandoeningen die reguliere medische zorg vereisen zullen wij u altijd verwijzen naar een arts.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het achterhouden van medische informatie van door de cliënt.

 

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Eventuele klachten vernemen wij dan ook graag van u.

                                                                                                                                                                                                            © Sense-Ability